İSPANYA ÖĞRENCİ VİZESİ

İspanyada İspanyolca Öğrenci Vizesiİspanya Vize başvurusu öncesinde İspanya Konsolosluğunun vize işlemleri için talep ettiği belgelerin neler olduğunu çok iyi bilmek ve bunları eksiksiz hazırlamak gerekiyor. Yoksa belki yıllarca düşünü kurduğunuz İspanya’da eğitim daha işin başında sizin için kabusa dönüşebilir.

Diğer ülkelerde olduğu gibi İspanya Vizesi için de Vize görevlileri öğrencinin eğitim maliyetlerini karşılayıp karşılayamayacağını, neden İspanyolca öğrenmek istediğini, sahip olduğu eğitim/iş koşullarının İspanyadaki eğitimle uyuşup uyuşmadığını ve eğitim süresi sonunda ülkesine döneceği konusunda inandırıcı olup olmadığını araştırırlar.

İSPANYA BÜYÜKELÇİLİĞİ VE İSPANYA BAŞKONSOLOSLUĞU

İspanya Öğrenci vize ücreti : 60 €

İSPANYA BÜYÜKELÇİLİĞİ

Ankara:
Abdullah Cevdet Sokak, No: 8 Çankaya
Tel : 0312 438 03 92
0312 440 21 69
0312 440 17 96
Fax : 0312 439 51 70
0312 442 69 91


İSPANYA BAŞKONSOLOSLUĞU

İstanbul :
Karanfil Aralığı Sokağı, No:16 1. Levent- Beşiktaş
Tel: 0212 270 74 10 / 14
Fax : 0212 270 74 84

İSPANYA ÖĞRENCİ VİZESİ İÇİN TALEP EDİLEN BELGELER

1. Başvuru formu eksiksiz ve okunaklı bir yazı ile doldurulmalı ve müracaat eden kişi tarafından imzalanmalıdır. Formun sol üst köşesine, arka fonu beyaz olan 1 resim yapıştırılmalıdır. Eğer evebeynlerden birinin pasaportuna kayıtlı çocuk/lar da seyahat edecek ise, resmi/leri evebeynin fotoğrafının yanına yapıştırılmalıdır.

2. Pasaportun yazı, mühür, resim, daha önceden alınmış olan Schengen vizesi varsa bütün sayfaların fotokopisi ve aslı. Pasaportun geçerlilik tarihi, yapılacak olan vizenin bitiş tarihinden itibaren 3 ay olmalı ve vize etiketinin yapıştırılacağı, yeterli boş “Vize” yazan sayfaya sahip olmalıdır.

3. Okul kabul belgeleri

a. Sürekli olmayan ve 90 günü aşmayan eğitim amaçlı kalışlar : 
Genel olarak istenen evrakların yanı sıra gidilecek kurs yada okula yapılan ödemenin makbuzu, kalınacak yer ve kalınacak süre içerisinde geçimini temin edebileceğini kanıtlayan maddi durum belgeleri. Bu masrafları karşılayacak kişinin, başvuru sahibinin evebeynleri dışındaki şahıslar olmaması gerekmektedir.

b. 90 günü aşan eğitim amaçlı kalışlar :
Gidilecek olan özel yada devlete ait eğitim kurumunun resmi olarak kabul gören, yani Eğitim ve Bilim Bakanlığına yada Endüstri, Turizm ve Ticaret Bakanlıkları tarafından tanınan bir kurum olması gerekmektedir. Bu nitelikleri taşıyan kurumdan gelen kabul yazısında detaylı olarak amaçlanan eğitim, formasyon yada araştırma planı belirtilmelidir.

4. Talep edilen seyahat süresince masrafların karşılanabileceğini ispatlayan mali durum belgeleri:

 • Banka sertifikası
 • Son üç ayın hesap hareketlerinin belirtildiği banka cüzdanı
 • Son üç aya ait maaş bordrosu
 • Başvuru sahibinin eklemeyi gerekli gördüğü tapu, vb gibi belgeler

5. Schengen Topluluğuna dahil bütün ülkelerde geçerli ve talep edilen vize süresinin hepsini kapsayan, ani bir hastalık yada kaza halinde ülkeye nakil (repatriacion) yada tıbbi ihtiyaç masraflarını kapsayan seyahat sigortası. Sigorta yapan şirket, İsviçre yada Liechtenstein, Schengen ülkelerinin öngördüğü tazminat bedelini ödemeyi garanti eden bir şirket olmalıdır. Sigorta aslı ve fotokopisi ile birlikte dosyaya konulmalıdır. Orijinali daha sonra pasaport ile birlikte başvuru sahibine iade edilecektir.

6. Seyahat sırasında İspanya’daki konaklama yeri

7. Çıkış ülkesine geri dönüş garantisi: Gidiş-dönüş konfirme uçak rezervasyonu

8. Müracaat sahibinin mesleki ve sosyoekonomik durumu

 • İş kontratı
 • Şirketteki görevi
 • Maaş bordroları (son 3 ayın)
 • SSK işe giriş bildirgesi
 • Son 4 ayın SSK primlerinin ödendiğini gösteren kayıtlar
 • Şirket temsilcilerinin imza sirküleri
 • Şirkete ait vergilerin ödendiğine dair makbuzlar
 • Faaliyet belgesi
 •  Ticari sicil gazetesi

9. Vize müracaatının yapılacağı ülkede ikamet ve bu ülkedeki aile bağlarını gösteren belgeler

10. Rüştünü ispatlamamış çocuklar için velayet sahibinin muvaffakatnamesi:

a. Muvaffakatname noterden yapılmalı ve üç ayı aşan bir tarihe ait olmamalıdır

b. Reşit olmayanların yanlız seyahat etmesi durumunda, velayet sahibi kişinin muvaffakatnamesinin yanı sıra, seyahat eden çocuğu misafir edecek olan şahıs yada birim tarafından İspanyol yetkili makamlarından (Delegado o Subdelegado del Gobierno) gerekli olan tutanağın alınması lazımdır.Bu tutanak, ilgili makamın sorumluluğuna giren bölgede reşit olmayan bir kişinin kalacağına dair bir kayıttır.

11. Kalış süresi 6 ayı aşıyorsa, uluslararası sağlık kurallarında belirtildiği üzere karantina gerektiren şüpheli hastalıklardan herhangi birini taşımadığını gösterir doktor raporu.

Kalış süresi 180 günü aşıyorsa, öğrencinin İspanya’ya giriş yaptığı tarihi takip eden 1 ay içersinde, öğrenim gördüğü bölgenin bağlı olduğu resmi makama şahsen başvurarak yabancı öğrenciler için geçerli olan oturum kartını almalıdır.

zp8497586rq